Windows Azure Drive beta

Vești bune din cloud: am lansat versiunea beta pentru Windows Azure Drive, care permite aplicațiilor din nor să monteze un ”disc” sub o literă, de exemplu E:. ”Discul” este de fapt un page blob cu un VHD formatat NTFS. Acest lucru permite migrarea ușoară a aplicațiilor, care au fost gândite on-premises și care au dependețe în discuri durabile. Un Windows Azure Drive va putea fi accesat folosind API-urile existente pentru NTFS. O mașină din cloud va putea monta un maxim de 16 astfel de ”discuri”, fiecare de maxim 1TB.

Pentru a vă juca cu Windows Azure Drive, va trebui să folosiți uneltele și SDK-ul nou.