Cloud Ninja Metering Block pentru aplicații multi-tenant

logo cloud ninja metering block

Monitorizarea resurselor folosite la nivel de client (tenant) este o provocare pentru orice aplicație/serviciu multi-tenant în Windows Azure și nu numai. Dpdv business, schema de monetizare aleasă pentru un astfel de serviciu de obicei își asumă un consum mediu rezonabil pentru toți clienții, iar excepțiile vor fi tratate ca… excepții. Cloud Ninja Metering Block ajută la ținerea sub control a consumului mediu și la detectarea din timp a excepțiilor sau abuzurilor. Se poate instala de sine stătător sau se poate înșuruba în aplicația voastră.

Detalii la http://cnmb.codeplex.com/.
Demo live la http://cnmb.cloudapp.net/.